Tillbaka

Gunilla Kälvesten

Bondmoran

159 kr
69 kr MERA-pris

Det besjälade almträdet Almas fabuleringar och Bondmoran skådar fågel och gör naturbetraktelser

 

Några glimtar från mitt naturintresse. Vårt vårdträd Alma drabbades för några somrar sedan av almsjukan. Vi tvingades stympa Alma då grenar kan falla över vårt hus. Alma filosoferar och fabulerar över detta. Vad gör vi på gården för att förgylla vår tillvaro med de andra kala almarna? Vi njuter av hackspettar, spillkråkor och trädkrypare som klättrar på stammarna och söker larver och myror. Vi njuter av en förvildad trädgård med kardborrar, tistlar, rishögar och förmultnade trädstammar på marken, biologisk mångfald. Vi flyr från förelägganden från kommun och länsstyrelse om bortforsling av gödselstuka. Trasiga telefoner och logtak skadade efter blixtnedslag, döda almar och läkarbesök. Vi far på smala grusvägar, bort från motorbuller och hemska minnen när djurtransporten hämtade våra fina Gotlandstackor. Flyr till Tåkerns och Borens fågelrika stränder. Gunilla Kälvesten berättar i kåserier, haiku-dikter och dagboksblad om naturen och livet på gården, om fåglar, hundar, träd och annat som ryms i vardagen. Illustrerad med fina färgfoton av Jan Johansson.

KUNDKLUBB MERA. Dina produkter levereras av ditt lokala mediehus. Som medlem i Kundklubb MERA får du attraktiva erbjudanden från din lokala tidning.